بنیاد جهانی طیب

سامانه کیفیت طیب

سامانه­ کیفیت طیب زیرساخت ارزیابی کیفیت بر اساس شاخص ­های طیب می ­باشد و روند ارتقای کیفیت محصولات و خدمات را در مسیر دریافت نشان طیب مستند می­ نماید. سامانه کیفیت طیب کارکردهای زیر را دارد:

  • اصالت­ سنجی و اعتباربخشی در حوزه کیفیت با ارائه یک شناسنامه دیجیتال و آنلاین کیفیت برای محصولات، خدمات و سایر موضوعات
  • ارزیابی کیفیت و رتبه­ بندی بر اساس نظرات مشتریان و متخصصان حوزه کیفیت
  • تبلیغات با ارائه معیارهای اصیل برای معرفی محصولات و خدمات
  • ره­گیری روند تولید تا مصرف در زنجیره ­های تولید تا مصرف
  • اعطای نشان طیب برای محصولات و خدمات واجد شرایط

پیوند ها

پیوند ها

© 2018 All rights reserved​

Made with ❤ with Elementor​