بنیاد جهانی طیب

بوم کیفیت طیب

بوم کیفیت طیب جامع­ترین الگوی کیفیت می ­باشد. این بوم شامل یک مضمون بنیادی، ۵ رکن اصلی، ۲۰ مؤلفه، ۵۹ شاخص و متناسب با هر محصول یا خدمت تعداد قابل توجهی سنجه ارزیابی کیفیت است و به نحوی طراحی شده که تمامی الزامات کیفیت در سطوح محصول یا خدمت؛ کارکنان، محیط کار، محیط زندگی و آثار فرهنگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار می ­دهد. در مدل تصویری زیر نمایی از این بوم تا لایه پنجم نشان داده شده است:

بوم کیفیت طیب در لایه پنجم و ششم با استانداردهای کیفیت مانند استانداردهای ملی، معیارهای سازمان غذا و دارو، استانداردهای ارگانیک و حلال، الگوهای رشد و تعالی مانند EFQM، مقررات و قوانین ملی و منطقه ­ای متصل می­ گردد. یکی از ویژگی­ های اصلی بوم کیفیت طیب این است که در بستر سامانه­ های کیفیت ارزیابی و رتبه ­بندی پیاده ­سازی شده است، الگوی ارزیابی و رتبه ­بندی طیب که به صورت تعاملی و آنلاین طراحی شده است یک مسیر قابل سنجش و رقابتی را برای دست­یابی به سطح متعالی کیفیت برای محصولات و خدمات ترسیم و راهبری می­ کند.

پیوند ها

پیوند ها

© 2018 All rights reserved​

Made with ❤ with Elementor​