بنیاد جهانی طیب

ویژگی های متمایز طیب

  • نشان طیب بر اساس مبانی هستی­ شناسانه اسلامی طراحی شده است.
  • نگرش حاکم بر استانداردهای طیب فرایندی (برای زنجیره ­های تولید تا مصرف) و جامع (با نگاه همه عوامل مؤثر بر کیفیت) بر روی محصولات، خدمات و سازمان­ های متقاضی اعمال می­ گردد.
  • نشان طیب فاصله معناداری با سایر نشان­ های کیفیت از جمله حلال دارد و مظهر سبک زندگی اسلامی است؛
  • در تدوین استانداردهای طیب از تجربه سایر استانداردهای کیفیت استفاده شده است.
  • رویکرد طیب فراتر از استانداردسازی محصولات و خدمات، استانداردسازی زندگی می­باشد.
  • شعار طیب ارتقای کیفیت زندگی در راستای تحقق حیات طیبه است.
  • رویکرد اصلی طیب، طراحی و توسعه زیست بوم طیب می­باشد که از طریق شبکه­ سازی و ایجاد زنجیره ­­های تولید تا مصرف پیگیری می­شود.
  • طیب علاوه بر اینکه بسته­ ای از استانداردهاست، یک الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه­ بندی هم برای تعیین طراز کیفیت محصولات و خدمات تحت پوشش ارائه می­ دهد.

پیوند ها

پیوند ها

© 2018 All rights reserved​

Made with ❤ with Elementor​