بنیاد جهانی طیب

تاریخچه نشان طیب

آغاز فرایند طراحی نشان طیب در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
ایجاد مؤسسه کیفیت رضوی توسط آستان قدس رضوی با مأموریت تجاری سازی نشان طیب در سطح ملی و بین المللی
طراحی الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی بر اساس شاخص های طیب در موضوعات از جمله محصولات غذایی، واحدهای صنفی و سازمان ها
طراحی سازوکارهای اجرایی ارزیابی و رتبه بندی محصولات و خدمات و اعطای نشان طیب (سامانه ها و شبکه اجرایی)
ایجاد بنیاد جهانی طیب، راه اندازی دانشنامه طیب و برگزاری اولین کنفرانس بین المللی غذای طیب
۱۳۹۷ - ۱۳۹۴
۱۳۹۷
۱۳۹۷-۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱

پیوند ها

پیوند ها

© 2018 All rights reserved​

Made with ❤ with Elementor​