بنیاد جهانی طیب

آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی اصلی ترین مجموعه حامی طیب می باشد. این مجموعه با ایجاد موسسه کیفیت رضوی و حمایت حقوقی و ساختاری در ذیل بنیاد بهره وری موقوفات در ایجاد زیست بوم طیب نقش بنیادین ایفا نموده است. موسسه کیفیت رضوی با طراحی و پیاده سازی سامانه های کیفیت مبتنی بر مدل طیب و همچنین ایجاد شبکه همکاران و کارگزاران و برگزاری رویدادهای معرفی طیب و همچنین عقد قرارداد ها و تفاهمنامه های همکاری توانسته است زیست بوم طیب را ایجاد و راهبری نماید.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه تسهیلات مالی و همچنین عقد تفاهم نامه سه جانبه با بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی و موسسه کیفیت رضوی نقش عمده ای در ایجاد بستر استقرار مدل طیب در زنجیره های منتخب غذایی و  ایجاد شبکه کارگزاران طیب و راه اندازی زیرساخت های فناوری مرتبط با طیب ایفا نموده است. 

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی با امضای تفاهم نامه مشترک با آستان قدس رضوی و در اختیار قراردادن تمامی زیرساخت های علمی و فناوری و شبکه آزمایشگاه های دانشگاه در ایران و همچنین ایجاد امکان استفاده از تمامی منابع انسانی دانشگاه اعم از دانشجویان و اساتید نقش مهمی در توسعه منابع دانشی و علمی و ایجاد  پلت فرم های ارزیابی و شبکه ارزیابان طیب در ایران ایفا نموده است.

پیوند ها

پیوند ها

© 2018 All rights reserved​

Made with ❤ with Elementor​